Bodaforsdagen 2019 - vi tackar våra sponsorer

Bodaforsdagen kan bara genomföras p.g.a. många timmars ideella insatser av engagerade personer från Bodafors med omnejd och genom våra sponsorer här nedan.

Vi tackar alla för engagemanget.